Погледајте онлине галерије:

Црна Гора

Хрватска

Словенија

Србија

Југославија

Аустроугарска

Бугарска

Пољска

Чехословачка и Словачка

Давне 1969. године Музеју града Београда поклоњен је Легат Ђорђа
Новаковића који је инвентарисан и чува се у Збирци за новац и медаље. Ђорђе
Новаковић познати колекционар сакупљајући папирне новчанице током неколико
деценија створио је једну од најкомплетнијих збирки папирног новца не само
домаћих већ и европских размера. Легат чини 7436 новчаница из целог света
издаваних почев од друге половине 19. до прве половине 20. века. Прво би смо
поменули националне емисије новца (Краљевине Србије, Краљевства и Краљевине
СХС, Југославије. Општински новац разних градова (Београд, Нови Сад, Сарајево).
Затим новац штампан током Другог светског рата: серија специмена са ликом
краља Петра никад пуштених у оптицај штампаних 1943. године; Недићеве Србије,
скоро комплетне емисије Независне државе Хрватске, Рупниковог режима у
Словенији. Серије новчаница ДФЈ, ФНРЈ И СФРЈ. Велико богатство фонда чини
збирка страног новца: Пољске, Мађарске, Русије, Немачке, Аустрије, Грчке,
Данске, Италије, Румуније, Чехословачке, Норвешке. Међу поменутим према
значају издвајају се: француски и пољски асигнати из 18. века, новац аустријских и
немачких градова и општина (комплетне серије преко 100 градова и општина).
Такође ништа мање значајне и интересантне логорске новчанице из времена Првог
и Другог светског рата.

Током 2016. године захваљујући средствима Министарства културе и
информисања реализован је пројекат Дигитализација и
мултимедијална презентација новчаница из Легата Ђорђа Новаковића.

Пројекат се састојао из неколико фаза: новчанице су фотографисане са претходно
набављеном опремом фотоапарат са објективом за макроснимање;
Израђена је десктоп апликација са одговарајућом базом података - својеврсна
„дигитална инвентарска књига“. У последњој фази израђена је мултимедијална
презентација и е-каталог. Презентације појединих група новчаница у виду
„ротирајућих изложби“ доступне су на рачунарима, таблет рачунарима и смарт
мобилним телефонима. Чињеница да Музеј не поседује одговарајући простор за
излагање ни адекватне депое иде у прилог потреби и обавези да се музејско наслеђе
што боље, квалитетније и дуже очува што је поменутим постигнуто.